POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEŞTI TERMENI CU ATENȚIE, ÎNAINTE DE A UTILIZA

SITE-UL www.deliciigourmet.ro !

Informaţii generale
 

Declarația de protecție a datelor cu caracter personal, denumită în continuare ”Declarație”, urmărește, în conformitate cu paragraful ”Protecţia datelor” din

 Termeni și condiții să informeze persoanele vizate, denumite în continuare Utilizatoridespre modul în care sunt colectate, stocate şi prelucrate datele personale ale acestora.

Delicii Gourmet consideră că dreptul dvs. la confidențialitate şi securitate a informațiilor cu caracter personal este de vitală importanță. De aceea, prin acest document vă informăm cu privire la datele personale care pot fi colectate, la modul de folosire a acestor date și, mai ales, la protejarea acestor informații prin măsuri de securitate  adecvate.

Având în vedere faptul că, începând cu data de 25 mai 2018, a fost pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) cunoscut ca şi DATA.PROTECTION (General Data Protection Regulation), vă comunicăm faptul că, orice Operator/Entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerinţe si să ofere într-un mod transparent informaţii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele. 

Entitatea responsabilă cu procesarea datelor
 

Deliciigourmet.ro este un magazin online având ca obiect  de activitate comerţul cu amănuntul prin intermediul internetului. Magazinul online deliciigourmet.ro este proprietatea S.C. Megistos S.R.L. care are şi calitatea de autor şi administrator. S.C. Megistos S.R.L. are sediul social în localitatea Gârleni, nr. 448, cod poştal 607200, judeţul Bacau, număr de înregistrare la Registrul Comertului J04/1945/2008, cod fiscal RO24694473, adresă email: info@deliciigourmet.ro

 S.C. MEGISTOS S.R.L. recunoaște importanța păstrării datelor personale ale clienților săi sau a altor parteneri contractuali şi protejarea drepturilor lor de confidențialitate. În consecință, toate datele şi informaţiile personale (denumite  în continuare “Date”) vor fi procesate în mod legal, corect, transparent şi confidențial de către societatea noastră.

S.C. MEGISTOS S.R.L. a depus documentaţia de înregistrare ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Natională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Consimțământ

Prin contractarea produselor și serviciilor oferite de către S.C. MEGISTOS S.R.L.confimați și acceptați faptul că, în legătură cu produsele şi serviciile noastre, datele sunt sau vor fi colectate de către S.C. MEGISTOS S.R.L. în conformitate cu această declarație. Datele vor fi colectate si utilizate exclusiv în scopul serviciilor şi produselor oferite de către S.C. MEGISTOS S.R.L.sau pentru orice relaţie de natură contractuală ulterioară sau aranjament cu terții. În acest scop, acestea pot si transmise către terți, în contextul de execuție a serviciilor şi vânzare a  produselor. Un exemplu ar fi transmiterea datelor utilizatorului către curierul cu care S.C. MEGISTOS S.R.L. are contract, ce va efectua livrarea comenzii efectuate de către utilizator pe site.

Prin urmare, prin intrarea într-un angajament/aranjament cu S.C. MEGISTOS S.R.L. sau prin solicitarea/abonarea online la serviciile şi produsele oferite de către S.C. MEGISTOS S.R.L. înseamnă că Utilizatorul este de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor (inclusiv cu difuzarea şi transmiterea acestora către autorităţile fiscale naţionale şi internaţionale) şi este de acord cu aceasta Declarație.

Consimțământul Utilizatorului pentru cele expuse anterior,  se bifează în căsuța ”Sunt de acord cu termenii si condițiile de mai sus sau un alt proces de acord în site-ul nostru.

Bazele și scopurile colectării si procesării datelor

Utilizatorul admite că procesul de colectare si prelucrare a datelor este necesar procesului de finalizare a produselor si serviciilor oferite de catre Sc Megistos srl.

Deliciigourmet.ro  colectează doar anumite date de identificare, demografice, de localizare sau alte date cu caracter personal, pe paginile Site-ului său, și doar  cu acordul voluntar al clientului, în urmatoarele scopuri:

Prin crearea Contului, fiecare client  își exprima acordul  ca deliciigourmet.ro să colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Datele personale sunt furnizate direct de către utilizator ( client ) atunci când finalizează o comandă sau când se înregistrează( creează un cont ) la magazinul online deliciigourmet.ro.

Ce date sunt colectate?

S.C. MEGISTOS S.R.L. colectează şi înregistrează toate datele personale furnizate de către Utilizator online sau prin alte mijloace. Utilizatorul poate opta să nu furnizeze toate datele personale, însă respectiva decizie poate avea ca efect privarea utilizatorului de anumite servicii sau caracteristici oferite în legatură cu produsele şi serviciile oferite de către S.C. MEGISTOS S.R.L.

Datele personale solicitate atunci când se finalizează o comandă sunt nume şi prenume, adresă de facturare/livrare, adresă e-mail, număr de telefon.

Datele personale solicitate atunci când se creează un cont sunt nume şi prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon şi o parola. S.C. MEGISTOS S.R.L.solicită Utilizatorului a nu partaja cu nimeni parola. Din păcate, transmiterea de informatii prin intermediul internetului nu este complet sigură.  Deși S.C. MEGISTOS S.R.L. face tot posibilul pentru a proteja Utilizatorul, S.C. MEGISTOS S.R.L.nu poate garanta Utilizatorului securitatea transmiterii datelor către site-ul  www.deliciigourmet.ro. Transmiterea este un risc al Utilizatorului. După ce a primit informaţiile, S.C. MEGISTOS S.R.L.va utiliza proceduri stricte de securitate pentru a încerca să prevină accesul neautorizat.

Datele primite de la terți – ca parte a serviciilor şi produselor oferite, S.C. MEGISTOS S.R.L. poate colecta, de asemenea,  date furnizate de către terți. Acestea sunt tratate în mod absolut identic cu datele colectate direct de la Utilizator.

Utilizarea serviciilor  – S.C. MEGISTOS S.R.L.va inregistra date de utilizare atunci când Utilizatorul va accesa sau va folosi serviciile noastre în orice mod, inclusiv pe site-ul nostru, pe aplicaţii sau alte platforme tehnologice, inclusiv când se va face clic pe anunţuri sau pe conținut, atunci când se va efectua o căutare sau se va instala sau actualiza o aplicaţie ce ne aparţine, atunci când se vor partaja articole sau imagini sau când se va aplica pentru anunțurile noastre. Vom folosi de asemenea acreditările de autentificare, dispozitivele de informații şi adresele IP pentru a vă identifica şi înregistra activitatea dvs.

Dispozitive și locație – Putem primi adresa URL a site-ului de plecare şi a celui de sosire. Putem, de asemenea, obţine informații despre adresa IP, proxy server, sistem de operare, browser web, caracteristicile dispozitivului şi ID – ul şi/sau numele operatorului de telefonie mobila .

În cazul în care vom colecta date substanțial diferite față de cele prezentate sau vom schimba in mod semnificativ utilizarea datelor, atunci vom anunța si modifica prezenta Declarație.

Metode de procesare a datelor

Datele se prelucrează de cătreS.C. MEGISTOS S.R.L.sau de către terți exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu ajutorul instrumentelor PC dar și pe suport de hârtie.

Sub rezerva paragrafelor Drepturile Utilizatorului si Închidere a conturilor , 

S.C. MEGISTOS S.R.L. va păstra datele atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Măsuri specifice vor fi aplicate pentru a preveni riscul de pierdere de date, date ilicite sau necorespunzătoare utilizării şi accesului neautorizat.

Site-ul poate conține din timp in timp, link-uri către şi de la site-uri partenere, agenţii de publicitate și afiliați. În cazul în care utilizatorul ar accesa oricare din aceste link-uri, trebuie reținut faptul că acestea au propriile politici de confidenţialitate şi termenii si condiţiile proprii, pentru care S.C. MEGISTOS S.R.L. nu îşi va asuma nici o responsabilitate sau răspundere. Va fi responsabilitatea exclusiva a utilizatorului dacă acesta va furniza date personale respectivelor website-uri.

Cum protejăm informaţiile colectate de la clienţii nostri
 

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor colectate de la clienţi sunt de o importanţă vitală pentru noi.

Accesul dumneavoastră la anumite servicii si informaţii din cadrul magazinului online deliciigourmet.ro se face printr-o parolă. Vă recomandăm să nu dezvaluiţi nimănui această parolă. Nu vi se va cere niciodată de către deliciigourmet.ro, parola conturilor în mesaje sau telefoane nesolicitate. Aşadar, nu dezvîluiţi această parolă nimănui. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi „ieşire” din contul dumneavoastră la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestuia. Vă sfătuim de asemenea să închideţi fereastra browserului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dvs. în siteurile sau serviciile furnizate de deliciigourmet.ro. Aceste recomandări sunt menite  să împiedice  accesul persoanelor neautorizate la datele dumneavoastră personale sau la corespondenţa dumneavoastră atunci când lucrati într-o reţea de computere aflată într-un loc public (în cafenelele internet, spre exemplu).

Angajamentul de păstrare a confidenţialităţii
 

S.C. MEGISTOS S.R.L. se angajează să respecte  dreptul la intimitate si la imagine al clienţilor magazinului online deliciigourmet.ro.

 Obiectivul nostru  constă în a oferi clienților  o navigare  online sigură, care să nu le afecteze în mod negativ viaţa personală,în acest sens luând toate măsurile pentru a ne asigura că informaţiile  introduse  în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care clientul le are în vedere.

Clienţii magazinului online deliciigourmet.ro au posibilitatea de a formula  comentarii, întrebări si sugestii. Orice informaţie trimisă prin intermediul modulului  de contact va fi folosită ţinând cont de dreptul la confidenţialitate şi la imagine al persoanelor.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. MEGISTOS S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societatile afiliate S.C. MEGISTOS S.R.L., către terţe persoane sau entităţi care sprijină S.C. MEGISTOS S.R.L. în oferirea de servicii prin deliciigourmet.ro(de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, etc), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea deliciigourmet.ro– în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităti clienţilor, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de catre S.C. MEGISTOS  S.R.L., prin deliciigourmet.ro;

– pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea siteului deliciigourmet.ro şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;

-societăţilor din cadrul aceluiasi grup de societăţi;

– partenerilor S.C MEGISTOS S.R.L.;

-furnizorilor de servicii de curierat;

-furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;

-furnizorilorde servicii de cercetare de piaţă;

– societăţilor de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăţi cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre.

– în cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

– etc.

Ne asigurăm ca accesul la datele dvs. de catre terţii persoane juridice de drept public sau privat, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidentialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.

Mesaje comerciale nesolicitate
 

Magazinul online deliciigourmet.ro se declara  împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate,  pentru care nu are acordul explicit al utilizatorului (spam). Cu ocazia înscrierii dvs. în magazinul online deliciigourmet.ro vă  oferim  posibilitatea de a vă abona  şi la newsletter-ul nostru cu informaţii despre promoţiile noastre. Aveți această  posibilitate,de a vă abona la newsletterul nostru si fară a fi un utilizator înregistrat.

De asemenea, veţi avea posibilitatea să vă desubscrieţi în orice moment de la acest newsletter, atît printr-un link din fiecare email trimis, cât şi pe pagina contului dvs de pe pagina unde v-aţi înscris.

Securitatea datelor personale
 

Deliciigourmet.ro se obligă să adopte  măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal , dar și împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat,ori a altor  forme de prelucrare ilegală. S.C Megistos S.R.L. dispune de metode şi tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare. Datele cu caracter personal sunt stocate  într-o bază de date protejată, la care are acces doar administratorul socieții.

Sistemele noastre de securitate a tranzacţiilor, a sesiunilor de cumpărare si de introducere a datelor personale respectă standardele acestei industrii pe plan mondial, folosind un certificat digital SSL de 128 de biţi. 

Deliciigourmet.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

S.C. Megistos S.R.L. nu îsi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit magazinul online deliciigourmet.ro. De asemenea, nu răspundem pentru breşele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduieşte magazinul online.

În cazul în care utilizatorul optează pentru plata online a contravalorii comenzii, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiei, se realizează exclusiv de către Sc EuroPayment ServicesSrl.  Aceasta functionează ca un centru de procesare a datelor şi de legatură între emitenții de carduri, comerciantul acceptator de card şi clientul utilizator de card. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de către banci românești sau străine care au sigla Visa sau Mastercard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plăți online.

S.C. MEGISTOS S.R.L. nu solicităşi nu stochează nici un fel de informații despre cardul utilizatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online, in conditii de maxima securitate.

Drepturileutilizatorului

. Dreptul de acces la date;

. Dreptul de a solicita rectificarea datelor stocate;

. Sub rezerva dispoziţiilor legale aplicabile privind păstrarea datelor de trafic şi executarea de servicii, dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate;

. Sub rezerva dispoziţiilor legale aplicabile privind prelucrarea datelor şi executarea de servicii, dreptul de asolicita o limitare de prelucrare a datelor stocate;

. Sub rezerva dispoziţiilor legale aplicabile privind prelucrarea datelor şi executarea de servicii, dreptul de a solicita interzicerea prelucrării datelor stocate;

. Dreptul de opozitie;

. Dreptul la portabilitate a datelor;

. Dreptul de a depune plângere la AutoritateaNaţionala de Supraveghere a PrelucrăriiDatelorcuCaracterPersonal;

. Dreptul de retragereaconsimțământului;

. Drepturi suplimentare cu privire la interventia umana în cazul prelucrării automate.

 În general vorbind, utilizatorul are dreptul de a solicita S.C. MEGISTOS S.R.L. protecţia datelor. S.C. MEGISTOS S.R.L. lucrează permanent pentru a se proteja pe sine şi pe utilizatorii săi de accesul neautorizat la date, de modificarea, divulgarea sau distrugerea de informaţii, care pot avea loc. Mai exact:

–  S.C. MEGISTOS S.R.L. va respecta aceasta Declarație în toate situațiile, cu privire la toate  datele pe care le colecteaza despre utilizatorul în cauză,

– S.C. MEGISTOS S.R.L. limitează utilizarea şi divulgarea datelor şi asigură tratarea datelor cu confidenţialitate şi securitate, indiferent de partenerii cu care partajează informaţii;

– S.C. MEGISTOS S.R.L.a implementat proceduri fizice, tehnice şi administrative pentru a proteja informaţiile colectate;

 Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către S.C. MEGISTOS S.R.L. , localitatea Gârleni, nr. 448, Jud. Bacau, 607200 sau prin email la info@deliciigourmet.ro.

S.C. MEGISTOS S.R.L. se obligă să răspundă oricărei cereri legate de datele personale ale oricărui utilizator.

Închiderea conturilor

În cazul în care utilizatorul decide închiderea contului, datele personale nu vor mai fi vizibile.

S.C. MEGISTOS S.R.L. va şterge informaţiile din conturile închise în maxim 30 zile, cu următoarele excepţii:

 – pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (inclusiv cererile din partea autorităților) conforme cu cerinţele de reglementare, rezolvarea litigiilor, menţinerea securitătii, prevenirea fraudelor si abuzurilor;

– în cazul informaţiilor împărtășite de către utilizator terțelor părți (cum ar fi partajarea in alte aplicații), acestea vor fi încă vizibile după ştergerea sau închiderea contului.

Cadrul legislativ
 

Cadrul legislativ care stă la baza prezentului document este constituit din „ Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ” ,  „ Legea nr. 506 din 17 septembrie 2004 ” şi“ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ”.

Modificări şi notificări ale politicii de confidenţialitate
 

În cazul în care politica noastră de confidenţialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunţate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru. Veţi fi înştiintaţi cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informaţie despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidenţialitate. În momentul în care intervine o astfel de schimbare, dumneavoastră veţi putea alege dacă doriţi sau nu ca informaţiile dumneavoastră să fie folosite în noul mod.

Aceasta Declaraţie este valabilă începând cu 01 Decembrie 2020.